Pappersfria möten

Spara miljö, tid och pengar!

  • Mötesunderlag via läsplatta, mobil, dator
  • App för iPad
  • Läs, sök, kommentera var du än är
  • E-underskrift, t ex för protokollsjustering
  • Hög säkerhet, även sekretesshantering
  • Lika bra för kommuner, organisationer, företag

Nyheter!

För intern effektivisering erbjuder vi nu
e-underskrift baserad på mallar så att t ex interna beslutsdokument av återkommande karaktär snabbt kan skapas och enkelt e-underskrivas internt.
Se även Kommunsignering.se

Våra nya tjänster Inlämningsportal, Min sida, E-blankettjänst, Säker överföring mm där man snabbt kan definiera olika e-ansökningar etc. En invånare kan behändigt fylla i och t ex skriva under med BankID, varvid inlämning sker. Dokument kan överföras säkert till externa personer. Kontakta oss så berättar vi mer

Så här fungerar det

Läsplatta, dator eller mobil
Tjänsten används framför allt i vår egna iPad-app som laddas ner kostnadsfritt i appstore. Läsplattan lämpar väldigt bra för att läsa, anteckna och stryka under i dokumenten, direkt på skärmen.

För största flexibilitet har vi utformat tjänsten så att den växelvis kan användas i olika verktyg – i en dator, mobil och med en läsplatta samt att man inte är beroende av ständig uppkoppling. Läs mer om användarvänlighet

Effektivt för sekreteraren
En mycket viktig del av lösningen är att skapa en rationell och effektiv administration av mötena.

Med Styrelsemöte.se kan styrelser och nämnder effektivisera sin hantering av underlag och underlätta för deltagare och sekreterare.
Läs mer om effektiv administration

Tryggt och säkert
Tjänsten levereras på ett säkert sätt som inte kräver installation i organisationens egen driftmiljö undviks. Det innebär också att dina dokument är säkra både vid lagring och vid distribution.

Genom att samutnyttja tjänsten blir kostnaderna för drift låga. Läs mer om säkerhet

Tänk på miljön

Genom att jobba papperslöst hjälper man miljön. För många organisationer innebär det flera ton mindre papper per år. Dessutom mindre utsläpp då papper inte behöver transporteras.

Väl beprövad lösning

Vår lösning och läsplattorna är mycket beprövade. Ett antal kommuner och företag har alltsedan 2011 med stor framgång använt Styrelsemöte.se. Med vår tjänst är dina dokument säkert hanterade och dina kommentarer och synpunkter är privat lagrade samt säkerhetskopierade. Styrelsemöte.se är en molntjänst som fysiskt finns i Sverige. Vi vidareutvecklar styrelsemöte.se ständigt och tjänsten kan också fås med tillägg som e-justering och extra strikt sekretess.

Sagt av kunder

”Vi sekreterare får en smidig och sammanhållen process och våra ledamöter får mobilitet med bibehållen säkerhet.” Inger, sekreterare i Socialnämnden, Timrå kommun

”Miljövänligt, ekonomiskt och smidigt som bara den.” Robert Gajos, 2:e vice ordförande, Olofströms kommunstyrelse

”Skicka ut handlingar eller lägga till användare gör jag snabbt och enkelt, direkt i läsplattan.” Eva, nämndsekreterare i Norrtälje Kommun


Copyright Styrelsemöte – Med ensamrätt