Användarvänligt

Dator, läsplatta eller mobil

Med Styrelsemöte.se finns alla underlag samlade på ett ställe vilket spar tid. Tjänsten lagrar underlag och anteckningar automatiskt i ett helt år i grundpriset. För att du snabbt ska kunna ta fram det du vill läsa finns en sökfunktion. Anteckningar kan e-postas till andra ledamöter. Styrelsemöte.se är mycket enkel att använda, endast en kort introduktion krävs för att komma igång med tjänsten.

Plattformar
Via läsplattan når mötesdeltagaren kallelser och underlag — allt samlat och sökbart. Orsaken till att vi normalt rekommenderar läsplatta framför dator är den stora användarvänligheten:

  • Stående A4 går mycket lättare att läsa på läsplatta än på dator
  • Inzoomning på finstilta delar eller bilder är mycket intuitiv
  • Läsplattan startar omedelbart
  • Med en batteritid på uppåt tio timmar slipper man tänka på ström och sladd
  • Plattan är smidig att ta med

Det finns tillfällen då en vanlig dator är mer användarvänlig än en läsplatta. Det rör sig främst om när man vill göra mer omfattande noteringar — ett tangentbord till datorn är då mer bekvämt. Tjänsten är därför försedd med möjlighet att göra en personlig inloggning på vår webbsida. Användaren kan då direkt nå samma struktur och dokument som från läsplattan. Personliga noteringar gjorda i läsplattan finns också direkt tillgängliga via webben tack vare synkroniseringen. Noteringar gjorda i persondatorn kan laddas upp till tjänsten för att senare nås från läsplattan, smart telefon eller en annan persondator. Om en användare deltar i flera olika organisationers möten så håller tjänsten ordning på det. Mötesdeltagaren behöver inte komma ihåg olika inloggningsuppgifter, utan får en enkel vallista med de organisationer som är aktuella.

Mötesdokument och noteringar synkroniseras
Apparna som vi använder synkroniserar läsplattan med servertjänsten så att utskickade mötesdokument och underlag förs över och lagras i plattan. Därför är man inte beroende av att ha tillgång till bredbandstäckning hela tiden. Mötesdeltagaren kan göra elektroniska noteringar på dokumenten. Dessa noteringar synkroniseras över till användarens privata yta i servertjänsten så att en säkerhetskopia finns ifall läsplattan skulle gå sönder eller tappas bort.

Säkerhet

När väl mötessekreteraren har skickat ut dokument till mötesdeltagarna är det därefter mötesdeltagarna som ”äger” sina dokument, har dem på sin privata yta i tjänsten och kan notera i dem. Det finns även diskussionsforum så att olika slutna grupperingar kan diskutera de olika förslagen före mötet.