Tryggt och säkert

Tjänsten Styrelsemöte.se levereras på ett säkert sätt över Internet som en så kallad molntjänst. Det innebär att krångel och tidsåtgång med installation i organisationens egen driftmiljö undviks. Det innebär också att dina dokument är säkra både vid lagring och vid distribution. Genom att samutnyttja tjänsten blir kostnaderna för drift låga. Styrelsemöte.se har sina servrar i Sverige*) och är svenskägt.

Säkerhet

Genom att använda beprövade säkerhetslösningar ges tjänsten normalt hög säkerhet och sekretess. Dock finns ibland krav på extra strikt sekretess och ännu högre säkerhet. Därför finns en tilläggstjänst med 2-faktorsinloggning m.m. för att klara Datainspektionens krav på att få hantera offentlig sektors sekretessbelagda ärenden, och personuppgiftsdokument. Detta gör att t.ex. socialnämnden kan hantera även sekretesshandlingar i lösningen. Även för företag kan extra strikt sekretess vara av intresse i vissa fall.

Redan utan den extra strikta sekretesslösningen ökar säkerheten betydligt jämfört med att hantera dokument via vanlig e-post eller på papper som skickas ut som vanlig post och kanske landar i en olåst brevlåda vid ett villastaket.

Datainspektionen har publicerat beslut efter tillsyn av tre socialnämnders användning av läsplattor. De har även publicerat en bra checklista. Vad gäller de konkreta punkterna i besluten anser vi att Styrelsemöte.se väl uppfyller kraven inom den här typen av verksamhet med krav på strikt sekretess. Samtidigt kan det finnas olika målbilder för sekretessnivån, varför vår tjänst kan konfigureras olika exempelvis för företagsanvändning. Kontakta oss gärna om ni vill få fler detaljer kring DI-utslagen och vår tjänsts motsvarande egenskaper.

*) Eventuell BankID-inloggning i sig själv kan dock ske via drift inom EU